Další kurz Základy genealogie a čtení starého písma začne v sobotu 17.2.2018 v 9:30.

(bude však zahájen pouze při naplnění minimální kapacity)

Kurz se bude konat o pěti sobotách v centru Brna v čase od 9:30 do 15:30 s hodinovou přestávkou na oběd. Termíny setkání: 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4.2018.

Místo v kurzu je možné rezervovat vyplněním níže uvedené přihlášky a zasláním na emailovou adresu kurzy_zavinac_mghs.cz. Na tento email se můžete také obrátit s dalšími dotazy ohledně kurzu.

Cena: 4000 Kč – platí se na první hodině
(pro členy MGHS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2017 – 3600 Kč)

K získání certifikátu o absolvování kurzu je potřebná účast alespoň na čtyřech lekcích (po domluvě je možné si lekci nahradit individuálně) a také domácí příprava dle zadání.

Kurz seznamuje se základními genealogickými pojmy a informacemi důležitými pro tvorbu rodokmenu (církevní, vojenská a státní správa, matriky, jejich historický vývoj a vývoj matričních zápisů, nejdůležitější nematriční prameny).

Významnou součástí kurzu je výuka čtení kurentu, praktické seznámení s konkrétními genealogickými programy a především s digitalizovanými matrikami a dalšími zdroji rodopisných informací.

Mimo jiné Vám dáme tipy, jak si vybádané informace zaznamenávat a třídit, abyste se v nich nevyznali jen Vy, ale také lidé, kterým se budete chtít s výsledky svého snažení pochlubit. Ukážeme si také, jakým způsobem je možné pojmout tvorbu rodinné kroniky, aby se stala hodnotným dědictvím pro další generace.

Součástí kurzu je také společná návštěva Moravského zemského archivu.

Na Vaši účast se těší lektorky kurzu, Inka Hutská Záveská a Petra Banovská, členky výboru Moravské genealogické a heraldické společnosti.

Přihláška ke stažení

Osnovy ke stažení

 

 

 


Je za námi další kurz genealogie a tudíž je potřeba se s vámi podělit o pár fotek z jeho průběhu. Opět se sešla skvělá a nadmíru šikovná skupinka nadšenců, kterým děkujeme nejen za pozornost a píli v průběhu celého kurzu, ale také za krásné překvapení na jeho konci... :-) Děkujeme také Mgr. Josefu Vobornému za velmi zajímavou exkurzi v Moravském zemském archivu, kde jsme byli tentokrát provedeni nejen po badatelně, ale i v depozitářích, kde jsme měli možnost vidět takové poklady jako např. zemské desky či zlatou bulu. 
P.S.: Další kurzy plánujeme na podzim!

Kurz Základy genealogie a čtení starého písma bude otevřen po naplnění minimální kapacity. Předpokládaný termín zahájení kurzu je 25. 3. 2017. Kurz bude probíhat v Brně o sobotách od 9:30 do 15:30 s hodinovou přestávkou na oběd.
Součástí kurzu je společná návštěva Moravského zemského archivu.
Cena: 4000 Kč (pro členy MGHS se zaplaceným členským poplatkem za rok 2016 činí cena 3600 Kč).
Zájemci si mohou psát o přihlášku, případně další informace, na kurzy_zavináč_mghs.cz.


Absolventky a absolventi druhého kurzu v roce 2016

Druhý genealogický kurz roku 2016 proběhl opět v přátelské atmosféře. Děkujeme všem absolventům za perfektní spolupráci, pozornost a snahu. Všichni jste odvedli velký kus práce, jen tak dál!Absolventky a absolvent prvního kurzu v roce 2016

Koukejte, jakou mají radost! :) V pátek jsme s našimi kurzisty navštívili Moravský zemský archiv v Brně, tímto děkujeme Mgr. Lucii Křížové za zorganizování a Mgr. Josefu Vobornému za zajímavou exkurzi, která byla perfektní tečkou za naším prvním letošním kurzem. Exkurze byla zakončena předáním osvědčení o absolvování kurzu. Návštěva MZA je samozřejmě součástí i následujícího kurzu, který začíná 30. 4. 2016.