Plán činnosti na I. pololetí 2001.

Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici Městské části  Brno střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
16. 1.2001  PhDr. Ivan Štarha, MZABrno
Nové znaky a prapory moravských obcí.

PhDr. Tomáš Krejčík
Nobilitace 19. století se zřetelem na moravské prostředí
20. 2.2001  Valná hromada MGHS
PhDr. Tomáš Krejčík
Nobilitace 19. století se zřetelem na moravské prostředí
PhDr. Ivan Štarha, MZABrno
Nové znaky a prapory moravských obcí.
20. 3.2001 PhDr. Karel Müller, Zemský archiv Opava
Genealogické prameny v osobních fondech ZAO
17. 4.2001 Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Slezská univerzita
K moravskému původu ,životu a legendě Jana Jiřího Grasela  obávaného loupežníka 19. století
15. 5.2001 RNDr. Ladislava Horáčková, LF MÚ Brno
O kosterních pozůstatcích našich předků na příkladě průzkumu kostnice ve Křtinách (okres Blansko)
19. 6.2001 PhDr. Dana Cenková, Muzeum města Brna
Moravští Lucemburkové
 
Zájezd:
21. 4.2001Rakovnicko dříve a dnes
   Brno  sraz v 6:10 hodin na Rooseveltově ulici   (u Janáčkova divadla)
   Beroun  Králův Dvůr  barokní kostel K.I.Dienzenhoferova
   Křivoklát  bývalý královský hrad
   Krakovec  hradní zřícenina
   Rakovník  radnice a částečně zachované městské hradby
   Krušovice  barokní zámek s pivovarskou expozicí
   Lány  zámek a park, hřbitov s hrobem T.G.M.
   Brno  předpokládaný příjezd ve 21:00 hodin
 

Cena bez vstupného 220, Kč (245, Kč nečlenové MGHS) Závazné přihlášky co nejdříve pokud možno na členských schůzích nebo na adresu MUDr. Zdeňka Novobilská, 616 00  Brno, Klímova 10, telefon 49 24 61 22 nebo Ing. Karel Dvořák 602 00  Brno, Sportovní 3, telefon 41 21 79 83 nebo 74 16 97. Poplatek za zájezd nutno uhradit při přihlášce.

 
Vycházky:
Vycházky se konají osobními auty. MGHS dopravu nezajišťuje, členové se musí dohodnout mezi sebou sami.
28. 4.2001 Uherčice a okolí (Sraz v 8:15 hodin u zámku v Nových Syrovicích)
 5. 5.2001 Vede PhDr. Miloslav Housovský PÚ Brno a Vilém Walter.
   Nové Syrovice  zámek, rodiště Jana Jiřího Grasela
   Uherčice  interiéry zámku a zámecký park
   Police  zámek
   Štěpkov  rotunda
   Martínkov  rodiště spisovatele Václava Kosmáka
   Sádek  hrad
 
2. 6.2001 Jimramov a okolí (sraz v Dalečíně v 8.30 u zámku)

Tato vycházka se koná ve spolupráci s Vlastivědnou a genealogickou společností při JUPITER klubu ve Velkém Meziříčí. Vede Vilém Walter a Stanislav Keršner

   Dalečín  hrad a zámek
   Jimramov  památky města, rodáci, zámek z venku
 hrobka hrabat Belcredi
   Telecí  Lukasova lípa
   Pustá Rybná  Drašarova lípa
   Březiny  Luňáčkova lípa
   Koroužné  románový hrdina Drašar
 
Informace pro členy:
1.) 

Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin na Sportovní 3.

2.)

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde jsou aktuální informace o MGHS.

3.)

Výpůjčky knih po dohodě s knihovníkem telefon Brno 45 24 30 20.

4.)

Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice)

5.)

Korespondenci směřujte na adresu: Ing. Karel Dvořák, 602 00  Brno, Sportovní 3.

6.)

Členské příspěvky plaťte pokud možno na členských schůzích do konce března 2001.

7.)

Pokud budete platit členský příspěvek převodem z účtu pak konstantní symbol je 0308, variabilní symbol Vaše rodné číslo, naše číslo účtu je  164309514 a kód banky 0600

8.)

Žádáme všechny, kteří chtějí přispět vhodným článkem do ročenky GHI 2000, aby příspěvky dodali co nejdříve.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS