Plán činnosti na II. pololetí 2001.

 
I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici Městské části - Brno střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
18. 9. 2000 Vladimír Březina Bukůvkové z Bukůvky  dějiny moravského šlechtického rodu 1365 až 1953.
16. 10. 2000 Drahomíra Svobodová Výpisy ze současných matrik pro potřeby genealogického bádání  beseda k novému zákonu 301/2000 Sb.
20. 11. 2000 Ing. Karel Kysilka Vystěhovatelství z českých zemí do USA ve druhé polovině 19. století  část II.
18. 12. 2000 PhDr. Ivan Štarha Jak se rodil znak Jihomoravského kraje  beseda s tvůrci přijatých i nepřijatých návrhů..
 
II. Výborové schůze:
Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu
 
III. Informace pro členy:
1.) 

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji Emailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš Email: mghs_zavináč_volny.cz

2.) 

Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 45 24 30 20.

3.) 

Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice).

4.) 

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.

5.) 

Omlouváme se všem členům, že tisk GHI 2000 je opožděn a že budou k dispozici nejdříve v září 2001.

6.) 

Provádíme průzkum, kdo by měl zájem o kurz genealogie a čtení starého písma. Více informací podá Ing. Karel Dvořák, telefon 49 24 16 97 nebo 41 21 79 83 nebo mobil 0602 73 74 86 nebo Emailem mghs_zavináč_volny.cz. Hlásit se mohou i nečlenové MGHS.

7.) 

Přiloženou složenkou uhraďte (ti co nemohou platit hotově na členské schůzi) roční členský příspěvek na rok 2001 ve výši 240. Kč (pracující) a 120. Kč (studenti a důchodci)

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS