Plán činnosti na II. pololetí 2002.

I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici Městské části  Brno střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
17.09.2002  Dr. Ing. Vladimír Pata

Život prostého lidu v josefínské době.

15.10.2002  Slavnostní schůze

30 let organizované genealogie a heraldiky v Brně.

  Slavnostní schůze se uskuteční až v únoru 2003
Přednáška se přesouvá z listopadu:
  PhDr. Bohumír Smutný

Rodinný archiv Svobodných pánů Laudonů v MZA Brno.

19.11.2002 PhDr. Bohumír Smutný

Rodinný archiv Svobodných pánů Loudonů v MZA Brno.

  Přdnáška přesunuta na říjen 2002.
Nová přednáška:
  Růžena Bártová

Historie zámečku
v Brněnských Ivanovicích
a genealogie jejich majitelů.

17.12.2002 Ing. Karel Odehnal

50 let od úmrtí Josefa Pilnáčka s výstavkou literatury a archiválií.

 
II. Vycházky:
a.) ??.09.2002

V září (termín bude upřesněn na zářijové schůzi a Internetu podle časových možností pana opata) – Heraldické památky Starobrněnského opatství augustiniánů – Vede Vilém Walter a JUDr. Roman Kos.

b.) 12.10.2002

Doubravník – kostel a hrobka hrabat Mitrovských – sraz v 9:00 hodin před kostelem – Doprava osobními vozy – Vede Dr. Arnošta Vieweghová a Stanislav Bělík

 
III. Zájezd:
21.09.2002

Jižní Čechy  odjezd z Brna v 5.50 z Rooseveltovy ulice (Janáčkova opera) s trasou: Landštejn (zřícenina hradu), Stříbřec (pomník Emy Destinnové), Třísov (keltské oppidum), Dívčí Kámen (zřícenina hradu), Český Rudolec (novogotický zámek zvenku) + překvapení. Návrat v cca 21:00 hodin.

Vede PhDr. Karel Maráz. Bližší Informace na Internetu a členských schůzích, Přihlášky u Ing. Karla Dvořáka na členských schůzích či Internetu. Cena zájezdu 350.- Kč pro členy MGHS a 375.- Kč pro nečleny.

 
IV. Genealogický kurz a čtení starého písma:

Druhý semestr bude zahájen začátkem října. Přihlášky nejpozději na členské schůzi v září. Kurz bude zaměřen na nematriční doklady. Opakování prvního semestru bude opět od ledna. Informace a přihlášky na Internetu, nebo u Ing. Karla Dvořáka na členských schůzích.

 
V. Informace pro členy:
1.) 

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: mghs_zavináč_volny.cz . Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.

2.)

Prosíme všechny členy, aby vyplnili „ČLENSKOU KARTU“ kvůli aktualizaci našeho seznamu členů. Telefon vyplňte ten, který bude platit po přečíslování. Klademe důraz na komunikaci přes Internet. Tuto kartu si můžete stáhnout zde: „Členská karta“, vyplnit ve Wordu a přes Internet ji zaslat (preferujeme). Zaslat ji můžete také poštou a nebo ji předat osobně.

3.)

Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 45 24 30 20.

4.)

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS