Plán činnosti na I. pololetí 2003.

I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici Městské části  Brno střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
21.01.2003  Jiří Brňovjak
 

Erby nobilitovaných úředníků z druhé poloviny 19. století

18.02.2003 

Konference k 30. výročí organizované genealogie a heraldiky v Brně a Valná hromada MGHS

18.03.2003 Doc.PhDr. Bohumír Smutný, MZA
 

Rodinný archiv rodu Petrášů v MZA

15.04.2003 Vladimír Rolinc
 

Identifikační sítě v rané genealogii
Podvodníci a podvody v matrikách

20.05.2003 PhDr. Jan Pernička
 

Brněnské adresáře a vývoj číslování domů v městě Brně.

17.06.2003 Ing. Karel Dvořák
Mgr. Martin Čapský
 

Potomci krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
Přemyslovský vévoda na okraji husitského světa
(Diplomatické aktivity Přemka Opavského ve světle jeho sňatkové politiky).

 
II. Sobotní vycházky:
12.04.2003

Brněnské Ivanovice a Tuřany, průvodce Růžena Bártová, vede Vilém Walter, sraz ve 14:00 hodin u zámku v Brněnských Ivanovicích

17.05.2003

Lomnice u Tišnova, průvodce Vladimír Hájek, vede Dr. Vieweghová, sraz v 9:00 hodin u kostela v Lomnici

14.06.2003

Dolní Rožínka, Žďárec, průvodce PhDr. Vlasta Urbánková, vede Dr. Vieweghová, sraz 9:00 hodin u zámku v Dolní Rožínce

 
III. Zájezd:
26.04.2003 -

Za poznáním Severní Moravy, Odjezd Brno 6:30 hodin z Rooseveltovy třídy (Nové divadlo) Kunín – nově opravený barokní zámek s nově otevřenou expozicí, Lešná u Valašského Meziříčí – exteriér klasicistního zámku se zahradou se vzácnými dřevinami, Hustopeče nad Bečvou – exteriér renesančního zámku, Valašské Meziříčí – Zámek Žerotínů – nově opravené arkády, Valašské Meziříčí – Zámek Kinských – expozice, Brno - příjezd 21:00 hodin.

Cena: 300,- Kč; pro nečleny 315,- Kč, Vede Dr. Novobilská. Závazné přihlášky a úhrada nejpozději 18.02.2003 u Dr. Novobilské

 
31.05.2003 -

Trnava a okolí, Odjezd Brno 6:30 hodin z Rooseveltovy třídy (Nové divadlo), Smolenice – exteriér romanticky upraveného zámku Červený Kameň – zámek s bohatě zařízenými interiéry, Trnava – prohlídka historického jádra a městské památkové rezervace, Dolná Krupá – klasicistní zámek s expozicí Slov.nar.muzea, Brno příjezd 21:00 hodin

Cena: zatím neurčena, Zájezd je pořádán ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností, vede Dr. Novobilská, Závazné přihlášky a úhrada nejpozději 18.02.2003 u Dr. Novobilské

 
IV. Kurz základů genealogie a čtení starého písma:

Zahájení 13.01.2003 v Základní škole, Brno Staňkova 14, od 17:00 do 18:30 hodin. Jen pro předem přihlášené. Kurz bude obsahovat 12 lekcí jednou za čtrnáct dní. Příspěvek na náklady kurzu 2000.- Kč, členové MGHS (před 1.10.2002), ostatní 3 000.- Kč. Informace a přihlášky na Internetu, nebo u ing. Karla Dvořáka.

 
V. Genealogické party:

Hodláme obnovit dřívější „Genealogické pondělky“ pro výměnu zkušeností a další vzdělávání genealogů. První setkání se uskuteční v únoru. Termín, čas, místo a program schůzky bude oznámen na lednové členské schůzi a na Internetu. Zajišťuje a vede ing. Dvořák.

 
VI. Informace pro členy:
1.) 

Prosíme všechny členy, kteří ještě neodevzdali novou členskou kartu se změnami telefonů a dalších informací (údaje členské přihlášky), aby tak co nejdříve učinili na některé členské schůzi, poštou či Internetem.

2.)

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, nebo jejich rodinní příslušníci nebo přátelé, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci na náš E-mail: mghs_zavináč_volny.cz .

3.)

Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 545 243 020. Hledáme pro knihovnu nové prostory (pro 2 skříně) – pomozte!

4.)

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.

5.)

Přiloženou složenku uhraďte (ti co nemohou platit hotově na členské schůzi) roční členský příspěvek na rok 2002 ve výši 240, Kč (pracující) a 120, Kč (studenti a důchodci)

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS