Plán činnosti na I. pololetí 2005.

I. Členské schůze:       Pozor změna!!

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1 poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
18.01.2004  Prof.PhDr. Jindra Bártová – JAMU
 

Genealogie hudebního skladatele Miloše Ištvána

15.02.2004 

Valná hromada MGHS

 Jiří Hanáček
  Heraldické památky zábrdovického kláštera
15.03.2004  Ing. Vladimír Ustohal, CSc.
 

České rody na Tahiti a v Polynésii

19.04.2004 Dr.Arnošta Vieweghová
  - Genealogie Lennarta Torstensona
17.05.2004 Vzpomínkový večer k nedožitým 100. narozeninám prof. Františka Kleina
21.06.2004 Mgr. Radim Macháň
  Erby rakouských důstojníků v 19.století jako pramen jejich uvědomění.
 
II. Sobotní vycházky:
09.04.2005

„Klášter Vranov, Adamov a Sv. Kateřina“. Sraz v 9:00 u kláštera Paulánů ve Vranově. Vede Dr. A.Vieweghová. Doprava vlastními vozy.

30.04.2005

„Zajímavosti Bohdalic a blízkého okolí“. Sraz v 9:00 hodin u kostela v Bohdalicích. Vede Dagmar Maňhalová a Vilém Walter. Doprava vlastními vozy.

 
III. Plán autobusových exkurzí MGHS v roce 2005:
Exkurze vede Dr. Zdena Novobilská
Termín:Cena: člen / nečlen:
04.06.2005 (sobota) 320.- / 340,- Kč
Za poznáním do Moravskoslezského kraje

Brno – Kunín (nedávno zpřístupněný barokní zámek s dobově zařízenými interiéry) – Hradec nad Moravicí (klasicistní Bílý zámek – národní kulturní památka – původně zařízené reprezentační salony, obnovená rodová erbovní síň a zámecká kaple, exteriér pseudogotického Červeného zámku)– Raduň (novogoticky upravený původně renesanční zámek s cenným mobiliářem, knihovnou a zbrojnicí, pocházející ze zámku v Hradci nad Moravicí) – Brno

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
Odjezd v 6:45 hodin, návrat do 21:00 hodiny.
Přihlášky nejpozději na členské schůzi MGHS 19.04.2005 včetně úhrady ceny!

 
17.09.2005 (sobota) 475,- / 495,-
Podbrdskem za vzpomínkami na malíře, hudební skladatele a spisovatele.

Brno – Mníšek pod Brdy (exteriér raně barokního zámku, barokní farní kostel sv. Václava s přenesenou malbou P. Brandla, rodiště spisovatele F. X. Svobody) – Liteň (exteriér barokního zámku, na jehož vnitřní výzdobě se podíleli malíři J. a Q. Mánesovi, působiště spisovatele V.B.Třebízského a otce básníka Svat. Čecha) – Dobříš (honosný pozdně barokní zámek s bohatými sbírkami, v nedávné minulosti sídlo Svazu čs. spisovatelů) – Strž (památník Karla Čapka) – Vysoká u Příbrami (památník A. Dvořáka) – Brno

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
Odjezd v 6:15 hodin, návrat do 21:00 hodin
Přihlášky nejpozději na členské schůzi 17.02.2005 včetně úhrady ceny!

IV. G-párty (dřive Genealogické pondělky):

se konají ve středu po členské schůzi, (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18. Pravidelně je na programu genealogické vzdělávání, zajímavosti z bádání a psaní kronik, rady těm, kteří mají problémy, „Výměnné burzy“, počítače v genealogii a kronikách a další. Schůzky jsou neformální a program může být změněn podle aktuální nálady a přání přítomných. Mapa umístění restaurace.

 
V. Informace pro členy:
1.)

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuá1.) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: mghs_zavináč_volny.cz . Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.

2.)

Kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“ přihláška u Ing. Karla Dvořáka (na adrese společnosti) nebo na Internetu do 21.01.2005. Cena 2 000.- Kč (členové MGHS před 1.10.2004 - 1 000.-Kč).

3.)

Knihovna MGHS sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.

4.)

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.

5.)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS