Plán činnosti na I. pololetí 2006.

I. Členské schůze:       Pozor bude změna místa konání!!

Členské schůze se konají vždy třetí úterý v měsíci. Od března v Historickém sále Moravského zemského muzea - Brno, Zelný trh 8 (vchod z Biskupského dvora). V Březnu schůze mimořádně až od 19:00 jinak od 18:00 hodin Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
17.01.2006  RNDr. et PhMr. Jiří Gregorek,Brno
 

Rod baronů Baillou z Hustopečí nad Bečvou

21.02.2006 

Valná hromada MGHS

 Jiří Hanáček, Brno
  Heraldika Opatství sv. Tomáše v Brně – 1. část
21.03.2006  Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
 

Rodinný archiv hrabat Harbuval-Chamaré

18.04.2006 Ing. Karel Dvořák, Brno
  Jak na občanskou genealogii
16.05.2006 PhDr. Jaroslav. Zezulčík, Zámek Kunín
  Rod hrabat Vetter von der Lilie a Brno
20.06.2006 Doc. PhDr. Marie Mžyková, NPÚ Praha
  Obrazová galerie rodu Harrachů
 
II. Sobotní vycházky:
06.05.2006

„Velká Bíteš, Tasov, Kralice“. Vede Ing. Rudolf Vondráček. Sraz v 9:00 na náměstí ve Velké Bíteši. Doprava vlastními vozy.

20.05.2006

Procházka zámeckými parky Malé Hané a vzpomínka na jejich tvůrce. Trasa Šebetov, Borotín, V.Opatovice a další krajinné i jiné zajímavosti. Sraz v 8.30 hod. u zámku v Šebetově. Doprava vlastními vozy. Vede Ing. Frant. Mlateček a V. Walter.

 
III. Plán autobusových exkurzí MGHS v roce 2006:
17. 6. 2006 (sobota) 
ZÁMKY PETRA VOKA

Brno – Třeboň (renesanční zámek - dva prohlídkové okruhy) – Želeč (exteriér renesančního zámku) – Bechyně (renesanční zámek se zařízenými interiéry) – Brno
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.

 
IV. Genealogická setkání (G-párty):

Setkání se konají ve středu po členské schůzi, (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18. Doba trvání podle zájmu přítomných. Na G párty se pravidelně probírají dotazy, zájmy, požadavky na pomoc, nápady, zajímavosti, problémy a objevy účastníků. Součástí jednání je i stav vytváření počítačových seznamů archivních fondů a spolupráce s archivy. Dále je zde i vzájemná nabídka E-knih. Účast je dobrovolná, není vázána na přihlášení a je bezplatná. Program není závazný.Mapa umístění restaurace.

Nosná témata:
18.01.2006Jak dál v moravské genealogii
22.02.2006Kodifikace v genealogii 1. – názvosloví
22.03.2006Čtení starých textů
19.04.2006Kodifikace v genealogii 2. – zdroje bádání
17.05.2006Čtení starých textů
21.06.2006Kodifikace v genealogii 3. – výstupy badatele
 
V. Informace pro členy:
1.)

Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.volny.cz/mghs, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: mghs_zavináč_volny.cz . Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.

2.)

Knihovna MGHS sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.

3.)

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.

4.)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS