Plán činnosti na II.pololetí 2007.

I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1 poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
18. 09. 2007 Jiří Hanáček
 

Mikulovská kolegiátní kapitula a znaky jejích kanovníků

16. 10. 2007 Mgr. Zbyněk Žouželka, Šumperk
  České nobilitace Marie Terezie z let 1740 – 1762
20. 11. 2007 Jiří Uhlíř
 

Nábytkářská rodina Thonetů a její genealogie

18. 12. 2007 Mgr. Vít Křesadlo, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
  Brněnský ústav šlechtičen a jejich panství v Novém Městě na Moravě
 
II. Vycházky:
13. 10. 2007

Sobotní vlastivědná vycházka. Prohlídka Knihovny Jiřího Mahena (Schrattenbachova paláce) a Paláce šlechtičen (Etnografického ústavu Moravského zemského muzea) s výkladem s důrazem na genealogické a heraldické zajímavosti paláců, popřípadě instalovaných výstav. Sraz v 9 hodin na Kobližné č. 4 (před KJM). Vede: Ing. Vondráček, paní Jůzova.

 
III. Genealogická setkání (G-párty):        Pozor změna místa konání!

Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Veveří 9, Brno vždy od 16 hod. Zúčastnit se mohou i nečlenové MGHS, nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Vede ing. Karel Dvořák. Mapa umístění restaurace bude přidána.

 
IV. Genealogický kurz:

Kurz základů genealogie a čtení starého písma bude zahájen 13.09.2007. Přihlášky a informace u Ing. Karla Dvořáka, na členských schůzích a na G-party. Příspěvek na pořádání kurzu pro nečleny MGHS 2200,- Kč (pro členy MGHS do 31. 05. 2007 1200,- Kč). Kurz bude mít 15 dvouhodinových lekcí. Sledujte informace na webu a nástěnkách MGHS. kurzy_zavináč_mghs.cz

 
V. Informace pro členy:
1.)

Naše organizace má webové stránky na Internetu s novou adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E­mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Naše nové E­mail adresy k funkcionářům výboru mimo jiné jsou:
Pavel Vrba heraldika_zavináč_mghs.cz
Ing. Karel Dvořák genealogie_zavináč_mghs.cz
Veronika Nováková Křížová web_zavináč_mghs.cz
Obecné dotazy na společnost info_zavináč_mghs.cz
Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E­mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. mghs_zavináč_mghs.cz .

2.)

Knihovna MGHS je znovu otevřena. Výpůjčky po dohodě s knihovnicí Annou Jůzovou knihovna_zavináč_mghs.cz

3.)

Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4.)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS