Plán činnosti na I. pololetí 2009

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci (mimo měsíce května, kdy je schůze druhé úterý) v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
20. 1. 2009 PhDr. Petr Mašek, Knihovna Národního muzea
  Exlibris a supralibros moravských zámeckých knihoven
17. 2. 2009 Valná hromada společnosti
  Beseda o knize Kamenné svědectví – heraldické památky Novojičínska
17. 3. 2009 Jiří Hanáček
  Cisterciačky v Předklášteří a v Oslavanech
21. 4. 2009 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
 

Rodinný archiv Waldorfů v MZA

12. 5. 2009 Ing. Vladimír Svoboda
  Hrad Holštejn a jeho majitelé
16. 6. 2009 RNDr. František Pícha
  Český a moravský znak v erbovní galerii na Gozzoburgu v Kremži (Krems), Rakousko
II. Vycházky:
25. 4. 2009 (sobota)

Prohlídka státního zámku Kunštát na Moravě, procházka za kulturními památkami města. Odborný výklad Mgr. Radim Štěpán. Sraz v 9 hod. před zámkem.

 
23. 5. 2009 (sobota)

Památky Pozořic a Pozořicka. Sraz v 9 hod. před kostelem v Pozořicích. Vede Pavel Vrba.

 
10. 6. 2009 (středa)

Komentovaná procházka výstavou „Otto Serényi – poslední moravský zemský hejtman Sraz účastníků v 16 hod. před budovou NPÚ na nám. Svobody č. 8. Vede dr. A. Vieweghová, výklad PhDr. Michal Konečný.

 
III. Heraldické matiné:

Uskuteční se v  listopadu 2009. Podrobnosti na zvláštním letáčku a na webu MGHS z. s., které budou včas zveřejněny.

 
IV. Exkurze:
16. 5. 2009 (sobota)

Nejkrásnější pražské paláce a kvetoucí rododendrony v průhonickém parku. Praha – paláce Valdštejnský, Lobkovický, Schwarzenberský – prohlídka s výkladem. Procházka částí parku v Průhonicích s kvetoucími rododendrony. Exkurze je pořádána ve spolupráci s MVS v Brně. Odjezd v 6.30 hod. od Janáčkova divadla, návrat do 21 hod. Vede MUDr. Zdena Novobilská. Cena: 465 Kč – členové, 490 Kč – nečlenové. Členové se hlásí u p. Novobilské na schůzích, nečlenové nechť se laskavě hlásí v Muzejní společnosti.

 
V. Genealogické párty:

Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzí v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří ul. č. 9, od 16 h do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Vede ing. Karel Dvořák.

 
IV. Genealogické kurzy a školení:

V prvním čtvrtletí 2009 bude zahájen kurz 09/01 "Základy genealogie a čtení staré písma". Uvítáme náměty na témata krátkodobějších školení i pro pokročilé genealogy. Rozsah kurzů a školení, čas a místo konání, cena a způsob přihlášky na webových stránkách MGHS z. s. nebo i Ing. Karla Dvořáka, telefon 549 241 697, mobil 604 121 300.

 
VI. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: info_zavináč_mghs.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Knihovna MGHS z. s. je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil: 733 176 149
3)

Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. v.r
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS z. s.