Plán činnosti na I. pololetí 2010

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
19.1.2010 Mgr. Eva Nečasová, Muzeum Blansko
  Mohla být anglickou královnou – promítnutí dvou filmů o životě Caroliny Meinecke s komentářem ředitelky blanenského muzea
16.2.2010 Valná hromada MGHS z. s. s přednáškou
  Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Ostravská univerzita
  Zdirad K. J. Čech a jeho papežská heraldika
16.3.2010 Jiří Hanáček, Brno
  Sfragistika a heraldika brněnských řádových domů
20.4.2010 Ing. Mojmír Krejčiřík
 

Beseda nad novou knihou o rodině baronů Kleinů z Vízenberka

18.5.2010 Dr. Arnošta Vieweghová
  Carl XIV. Johann Bernadotte – zakladatel součastné švédské královské dynastie
15.6.2010 Mgr. Stanislav Mikule, Regionální muzeum města Žďáru n. S.
 

Brněnská větev rodu Šlechtů z Všehrd

II. Vycházky
5.6.2010 Společná vycházka do Holešova a Bystřice p. H.. Prohlídka zámků Holešov i Bystřice p. H., hřbitova, event. výroba židlí Thon. Doprava vlastními auty, sraz 9.15 v Holešově u zámku. Vede dr. Novobilská.
 
III. Genealogicko heraldické matiné:

se uskuteční v měsíci listopadu 2010 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, Brno, Kobližná 4. Tématem budou tentokráte rodové kroniky, spojené s ukázkami kronik přednášejících a návodem, jak takovou kroniku založit a psát. Podrobnosti a program budou zveřejněny na zvláštním letáčku a na webu MGHS z. s..

 
IV. Exkurze:
17.4.2009

Cesta do „Města šťastných lásek“
Brno – Telč (místo, kde se odehrává děj románu Fr. Kožíka „Město šťastných lásek“, městská památková reservace, okázalý renesanční zámek s bohatě zařízenými interiéry) – Dačice (empírový zámek s cennými sbírkami) – Jemnice (královské věnné město, památková zóna, zachována část městského opevnění, zámek – exterier, v muzeu expozice zaměřená na historii města) – Brno. Vstupy 200Kč.
Plánovaná exkurze je součástí programové nabídky MVS Brno. Odjezd v 6.30 hodin, návrat do 21.00 hod.
Vede Dr. Zdena Novobilská

 
V. Genealogické párty:

E-mail: genealogie_zavináč_MGHS.cz
Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzí v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří ul. č. 9, od 16 h do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, informace o zajímavých fondech v různých archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání nebo po předcích, kdo se chce podělit s výsledky své práce.
Vede ing. Karel Dvořák.

 
VI. Genealogické kurzy a školení:

E-mail: kurzy_zavináč_mghs.cz
Sledujte web a nástěnky MGHS z. s.. Je možnost uspořádat 3. sobotní celodenní kurz čtení starého písma. Nemáme zatím prostor, kde jej uspořádat. Vhodné by bylo mimo Brno. Zasílejte:

  • 1) Předběžné přihlášky do kurzu "Čtení starého písma".
  • 2) Předběžné přihlášky do kurzu "Základy genealogie".
  • 3) Požadavky na obsah školení a odborných přednášek.
  • 4) Návrhy na uspořádání kurzu mimo Brno.
 
VII. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: info_zavináč_mghs.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Knihovna MGHS z. s. je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil: 733 176 149
3)

Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. v.r
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS z. s.