Plán činnosti na II. pololetí 2010

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
21. září 2010 Jiří Vymětalík
  Pamětní a smírčí kříže okresu Blansko
19. října 2010 Anna Jůzová
  Rodinná kronika a genealogie Jůzů
16. listopadu 2010 PhDr. Božena Víchová
  Rod Kouniců ve Slavkově u Brna
21. prosince 2010 Beseda nad starými fotografiemi Brna, moderuje Ing. Ivan Bukáček
II. Vycházky
2. října 2010 (so) Historická procházka městskou částí Brno – Obřany. Sraz ve 14 hod. u kostela sv. Václava. Odborný výklad zajištěn. Vede Vilém Walter.
 
16. října 2010 (so) Historické památky města Boskovic (hrad, zámek, muzeum, radnice, kostel). Doprava auty či vlakem, sraz v 9.15 h. na náměstí před radnicí. Vede Ing. Rudolf Vondráček, CSc.
 
III. Genealogicko heraldické matiné:

se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2010 v prostorách FIT VUT v Brně, Královo Pole, Božetěchova 2 (budova bývalého kartuziánského kláštera), během akce bude zajištěna prohlídka historických prostor kláštera. Tématem setkání budou tentokráte rodové kroniky, spojené s ukázkami kronik přednášejících a návodem, jak takovou kroniku založit a psát. Podrobnosti, přihlášky a program budou zveřejněny na zvláštním letáčku a na webu MGHS.

 
IV. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
19. září 2010 (ne)

Romantické zámky v jižních Čechách
Brno – Červená Lhota – Hluboká – Ohrada. Odj. v 6.30h, návrat do 21.30h.
Vede dr. Zd. Novobilská. Cena 515 / 540 Kč.

9. října 2010 (so)

Sídla řádových rytířů na Moravě
Brno – Bouzov – Sovinec – Bruntál – Brno. Odj. V 7.00h, návrat do 20.30 h.
Vede dr. Zd. Novobilská. Cena 440 / 465Kč.

 
V. Genealogické párty:

E-mail: genealogie_zavináč_MGHS.cz
Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří 9 od 16 h. do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání nebo po předcích, kdo se chce podělit o výsledky své práce.
Vede ing. Karel Dvořák.

 
VI. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: mghs_zavináč_mghs.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Knihovna MGHS z. s. je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil: 733 176 149
3)

Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. v.r
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS z. s.