Plán činnosti na II. pololetí 2013

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole vždy v 18 hod. Pozor, tento semestr nemohla být dodržena 3. úterý v měsíci v září a v říjnu. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Přednášky:
26. 09. 2013 čtvrtek! Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
  Rodinný archiv rytířů Mannerů v MZA
22. 10. 2013 PhDr. Martin Šámal, Národní muzeum Praha
  Cestovatel Emil Holub, jeho rod, život a vztahy k Moravě
19. 11. 2013 PhDr. Marek Vařeka, PhD., FF Ostravské univerzity, Muzeum Hodonín
  Sekundogenitura rodu Lichtenštejnů v Moravském Krumlově
17. 12. 2013 Mgr. Jan Oulík, Praha
  Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody – život a dílo. Ke 100. výročí úmrtí
II. Vycházky:
Rajhrad
Prohlídka výstavy „In omnibus glorificetur Deus“ – Dvě stě let od povýšení rajhradského kláštera na opatství 1813 – 2013.
Termín vycházky bude dohodnut na členské schůzi a zveřejněn na internetu.
Plánovaná vycházka do Rajhradu se neuskuteční pro malý zájem členů, místo ní proběhne v neděli 3.11. vycházka do Veselí nad Moravou.
III. Exkurze:
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
07. 09. 2013(so.)

Pozoruhodné památky opavského Slezska
Brno – Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, Červený zámek – Raduň – Kravaře, barokní zámek obklopený rozsáhlým parkem, uvnitř muzejní expozice zaměřená na období baroka.
Odjezd v 6.30h od Janáčkova divadla, návrat do 20.30 h. Vede Dr. Zdena Novobilská

 
05. 10. 2013(so.)

Sídla Schwarzenbergů v jižních Čechách
Brno – Tábor – Zvíkov, prohlídka hradu – Čimelice, barokní zámek, prohlídka interiérů s nástěnnými malbami – Orlík, prohlídka zámku, v pěti sálech expozice věnovaná napoleonskému období – Brno.
Odjezd v 6.15h od Janáčkova divadla, návrat do 19h. Vede Dr. Zdena Novobilská

 
IV. Genealogické párty:

Setkání ve 2. pololetí roku 2013 se konají každou třetí středu v měsíci (18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12.) v salonku Restaurace U Malchrů - Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová

 
V. Genealogické kurzy
kurz "Základy genealogie a čtení starého písma" povede ing. Karel Dvořák. Bude zahájen dne  5. září 2013 v 16:30 v Brně na Hybešové ulici 65c, III. patro.
Kurzy proběhnou podle plánu uvedené na webu (web je bez termínů)
Jednotlivé lekce proběhnou ve dnech:
Po zahájení kurzu je možno se mezi sebou dohodnout na změně termínů.
Zájemcům doporučuji prostudovat si texty a podmínky kolem kurzů viz. sekce Kurzy nebo http://www.kareldvorak.cz/Genealog/Kurzy/Kurzy_000.htm
 
VI. 7. genealogické matiné:

se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 9h v areálu FIT VUT Brno - Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli. Program bude zveřejněn na zvláštním letáku a na webu MGHS. Zájemci o vystoupení s odbornými referáty se mohou hlásit už nyní na adrese tajemnik_zavináč_mghs.cz

 
VII. 3. mezinárodní faleristická konference (spolupořadatel Slovenská faleristická společnost):

se bude konat za účasti MGHS v sobotu 19. října v zasedacím sále zastupitelstva MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (zámek v Řečkovicích), Palackého nám. 11. Program a podrobnosti budou zveřejněny na webu MGHS.

 
Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: tajemnik_zavináč_mghs.cz.
2) Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil: 733 176 149
3)

Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS z. s.