Plán činnosti na I. pololetí 2014

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole vždy v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), otevřeno od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Přednášky:
21. 01. 2014 Ludmila Ulrichová, Brno
  Historie a genealogie řečkovického rodu Kořísků
18. 02. 2014 Výroční schůze společnosti
  Mgr. Martina Čapková
  Heraldik Karel Liška (1910 – 1993), prezentace nové knihy o K. Liškovi
18. 03. 2014 Jiří Hanáček, Brno
  Jetta a její heraldické památníky z 19. století
15. 04. 2014 Mgr. Peter Futák, Městské muzeum Veselí n. M.
  Rod hrabat Chorinských z Ledské a jejich památky ve Veselí n. M.
20. 05. 2014 Ing. Vladimír Lažanský, Chyše v Čechách
  Rod hrabat Lažanských, zámek v Chyši a vazby rodu k Moravě a k Brnu
17. 06. 2014 Mgr. Miroslav Myšák, Arcidiecezní muzeum Kroměříž
  Vývoj znaků porýnských duchovních kurfiřtů na mincích a medailích
II. Vycházky:
19. 01. 2014 (ne) Výstavy v Hodoníně.
Sraz ve 13,00 hod. za vlakovým nádražím, před Muzeem ropy v Hodoníně. Komentovaná prohlídka Muzea ropy a síně Fritze Redlicha (1868 – 1921). Výstava „Rytířské řády historie a současnost“ v sále Evropa (Národní třída 21, Hodonín). Doprava vlakem nebo auty.
Vede Ing. R.Vondráček.
08. 03. 2014 (so) 380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově
prohlídka výstavy v Městském muzeu v Mor. Krumlově. Procházka městem, zámek z venku, hrobka Lichtenštejnů se vstupem do hrobky. Doprava vlakem nebo auty. Sraz v 10 hod. na náměstí před „Knížecím domem“.
Vede Dr. A. Vieweghová.
11. 05. 2014 (ne) Za památkami Města Boskovic.
Sraz v 9, 45 hod. na náměstí před kostelem sv. Jakuba Staršího v Boskovicích. Prohlídka kostela sv. Jakuba, návštěva radnice na Masarykově nám. (věže). Odborný výklad v muzeu Boskovicka a prohlídka expozice zemědělských strojů (SOŠ A. Citroena). Podle zájmu Židovské památky a procházka na hrad Boskovice. Doprava vlastními auty nebo vlakem.
Vede Ing. R. Vondráček.

Zrušeno ze zdravotních důvodů.
III. Exkurze:
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
27. 04. 2014 (ne)

Po stopách významných osobností na severní Moravu(S. Freud, L. Janáček, Fr. Palacký, J. G. Mendel)
Brno - Příbor (městská památková rezervace, rodný dům – muzeum S. Freuda),– Hukvaldy (rodný dům L. Janáčka, zřícenina jednoho z největších hradů) – Kunín (barokní zámek) – Hodslavice (rodiště Fr. Palackého, v rodném domku památník) – Hynčice (rodiště J. G. Mendla, v rodném domě památník) - Brno.
Cena 500Kč. Odjezd v 7,00h od Janáčkova divadla, návrat do 20 h. Vede Dr. Zdena Novobilská.

 
14. 06. 2014 (so)

Konopiště – perla středních Čech – výstava připomínající 100. výročí atentátu v Sarajevu.
Brno – Konopiště – na zámku tři prohlídkové trasy, cena trasy 140Kč / 190Kč.
Odjezd v 6.30h od Janáčkova divadla, návrat do 20.30 h. Cena 510Kč / 535Kč. Vede Dr. Zdena Novobilská

 
IV. Genealogické párty:

Setkání v 1. pololetí roku 2014 se konají každou třetí středu v měsíci v salonku Restaurace U Malchrů - Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová

 
V. Genealogické kurzy
Kurz "Základy genealogie a čtení starého písma" povede ing. Karel Dvořák. Bude zahájen po naplnění kurzu. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS. Na webu jsou uvedeny i další možnosti kurzů. Zájemcům doporučuji prostudovat si texty a podmínky kolem kurzu viz. http://www.kareldvorak.cz/Genealog/Kurzy/Kurzy_000.htm
 
Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
2) Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil: 733 176 149
3)

Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail: tajemnik_zavináč_mghs.cz

4)

Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.

 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS z. s.