Pozvánka

 

Přípravný výbor Moravské genealogické a heraldické společností Vás srdečně zve na

ustavující valnou hromadu,

která se koná v sobotu 20.1.1996 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti radnice městské části Brno-Královo Pole, Husitská 1 (tramvaj č.1,6,7, stanice Husitská).

Program:

1)Zahájení, ustavení komisí
2)Slavnostní přednáška
3)Zpráva mandátové komise
4)Zpráva přípravného výboru, záměry a výhledy MGHS
5)Projednání stanov MGHS
6)Schválení volebního řádu a volba orgánů MGHS
7)Stanovení výše členských přispěvků
8)Schválení čestných ćlenů MGHS
9)Projednání věcného a finančního plánu na rok 1996
10)Schváleni oficiálních symbolů MGHS
11)Diskuse a doplňující návrhy
12)Usnesení
13)Závěr


žádáme všechny zájemce o členství v MGHS, aby vyplnili přiloženou přihlášku a přinesli ji s sebou na místo konáni schůze. Registrací této přihlášky před zahájením schůze se přihlášení stanou členy MGHS s právem hlasovat na ustavující valné hromadě. Ti zájemci, kteří se nebudou moci ustavující valné hromady zúčastnit, nechť odešlou vyplněnou přihlášku na adresu: Vilém Walter ml., Jižní náměstí 11, 619 00 Brno. Členství jim pak, v souladu se stanovami, vznikne po registraci přihlášky a uhrazení členského příspěvku, jehoż výši určí ustavující valná hromada.

Na tuto valnou hromadu bude navazovat výroční členská schůze Genealogického a heraldického klubu v Brně, na níż navrhne výbor klubu ukončení samostatné činnosti GH klubu a jeho formální přistoupení do nově ustavené MGHS.

Za přípravný výbor MGHS:

Ing. Karel Dvořák, v.r.,     RNDr. František Pícha v.r.,     Vilém Walter v.r.Plán činnosti na 1. pololetí 1996.

 
Členské schůze společnosti se konají vždy třetí úterý v měsíci (mimo ustavující schůzi v lednu) v 18 hodin v sále Občanského klubu v Brně, Kounicova ul. 43.
 
Členské schůze:

21.1.1996  

Ustavující schůze Moravské genealogické a heraldické společnosti a výroční schůze Genealogického a heraldického klubu v Brně. Tato schůze se koná v sobotu 20. 1.1996 ve 13 hod. v zasedacím sále ÚMČ Brno  Královo Pole, Husitská ul. č.1.

  Přednáška:   PhDr. Milan Buben, Filosof. fak. UK Praha
    Šlechtická titulatura v českých zemích
    Dr. Tomáš Krejčík Brno
    Z historie genealogických a heraldických společností
20.2.1996 Slavnostní schůze k osmdesátinám čestného člena MGHS
  Přednáška: Václav Měřička, Praha
    Rod Špačků ze Starburgu, hrad Kokořín a moje máchovské lásky
19.3.1996 Přednáška: Dr. Blahoslav Janeš, Praha
    Znaky, znamení a symbolika svobodných zednářů
16.4.1996 Přednáška: Dr. Radslav Kinský, Žďár nad Sázavou
    Rod Kinských v Čechách a na Moravě
21.5.1996 Přednáška: PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
    Rodinný archív hrabat Ugartů v MZA v Brně
18.6.1996 Přednáška: PhDr. Karel Maráz, MZA Brno
    Předběžný výzkum nástěnného rodokmenu Salmů na zámku v Rájci nad S.
 
Vycházky:
 
18.5.1996 Zámky na Kroměřížsku III  Švábenice  Pačlavice  Morkovice  Věžky  Dřínov
sobota Doprava osobními vozy. Sraz v 8 hod. ve Švábenicích u kostela. Podrobnější informace na čl. schůzi 16.4.
  Vede: PhDr. M. Housovský a V. Walter
1.6.1996 Klášter Vranov  prohlídka muzea a hrobky Liechtensteinů
sobota Sraz ve 14 h. u kostela. Vede: V. Walter
 
Zájezdy:   Vede: MUDr. Z Novobilská
 
20.4.1996 Kolem Olomouce: Olomouc  klášter Hradisko, klášter Sv. Kopeček,
sobota   Šternberk  hrad, Helfštýn  zřícenina hradu
 
11.5.1996 Za krásami Waldvirtelu Breiteneich  zámek, Messern  zámek,
sobota   Ottensein  zámek, Oberranna  hrad
 
15.6.1996 Návštěva východních Doudleby  zámek, Častolovice  zámek
sobota Čech Opočno  zámek, Kunětická Hora  hrad
 
G - pondělky:  Sledujte vývěsku společnosti 
 
Informace:

Adresa Moravské genealogické a heraldické společnosti: Střední 11, 602 00 Brno, v místnostech firmy KD data s.r.o., která MGHS sponzoruje. Výše členského příspěvku bude stanovena na ustavující schůzí a potom budou rozeslány složenky s informacemi všem stávajícím členům GHK i novým zájemcům. Agendu MGHS vede jednatel Vilém Walter, Jižní nám. 11, 619 00 Brno.

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS