Plán činnosti na 1. pololetí 1997.

 
Členské schůze

spojené s odbornými přednáškami se budou konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v malém sále videostudia firmy KD data s.r.o., Veveří 8 (dvorní trakt, 1. patro vlevo).

Program přednáěek:
21.ledna Ing. Josef Hrdý Problematika založení řádu sv. Huberta hraběte F.A.Šporka
18.února  Dr. Ivan Štarha Přednáška k výkladu archivního zákona.
  Hodnotící členská schůze   Bude podána zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1996 a vyhlášeny výsledky soutěže o prapor společnosti.
18.března   Mgr. Lubomír Uhlíř Armáda RakouskoUherska, její členění a doplňovací obvody (se zřetelem k Moravě)
15.dubna Dr. Jana Losová, CSc. Rodinné kroniky a dokumentace životních záznamů
20.května Dr. Bohumil Smutný Rodinný archiv hrabat WidmannSedlnických
17.června Dr. Josef Unger, CSc. Nové poznatky z vykopávek v kostele sv. Petra a Pavla v Brně
 
Genealogické pondělky
se konají v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8. Plán bude k dispozici ve vývěsce MGHS.
 
Vycházky
Vycházka do zámku Žďár nad Sázavou a okolí se bude konat v měsíci dubnu (termín bude upřesněn po dohodě s hrabětem R. Kinským). Sledujte informace ve vývěsce!
 
Zájezdy
1. Krajem Slavníkovců (12.dubna, jednodenní): Chlumec nad Cidlinou (Karlova Koruna), Libice, Tuchoraz, Kouřim, Kačina
2. Zámky v okolí Regensburgu (16.  18.května), třídenní zájezd do jižních Čech a SRN 3. Po stopách Boženy Němcové a vévodkyně Zaháňské (14.  15.června, dvoudenní zájezd s výjezdem do Polska): Ratibořice, Náchod, Česká Skalice, Zaháň, Kladsko

Informace podá a přihlášky přijímá vedoucí zájezdů dr. Novobilská na členských schůzích. Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou rovněž uveřejněny ve vývěsce.

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.
Sledujte vývěsku Společnosti na Domě šlechtičen v Brně (Běhounská ul.)
Výbor Společnosti se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8
Knihovna Společnosti je umístěna rovněž v klubovně firmy KD data s.r.o. Výpůjčky po dohodě s knihovníkem (Ivan Dyba, tel. 582858 ) nebo na schůzích výboru.
Korespondenci adresujte na jednatele MGHS: Vilém Walter ml., Jižní náměstí 11, 619 00 Brno

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS