Plán činnosti na 2. pololetí 1997.

 
Členské schůze:

spojené s odbornými přednáškami se budou konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v malém sále videostudia firmy KD data s.r.o., Veveří 8 (dvorní trakt, 1. patro vlevo).

Program přednáěek:
16.září Vladimír Rolinc, Olšovec u Hranic
  Quo vadis genealogia
21.října Ing. Zdenko Alexy, Bratislava, SR
  Přátelské setkání k pětasedmdesátinám našeho hosta z Bratislavy
  Přednáška: Dekorace kanovníků v rakouskouherské monarchii
18.listopadu  Slavnostní schůze k 25. výročí trvání organizované heraldiky a genealogie v Brně za účasti pamětníků prof. Fr. Kleina, Dr. Jiřího Plichty a dalších.
Původně plánovaná přednáška Doc. J. Skutila, CSc. se pro onemocnění překládá na rok 1998.
16.prosince PhDr.Tomáš Krejčík, CSc., Brno
  Vzpomínka k nedožitým devadesátinám Břetislava Štorma
 
Vycházky:
20.září     Vycházka do Žďáru nad Sázavou (přesun z 1. pololetí).
  Informace na členské schůzi
 
Zájezdy
13.září       Střední Čechy
 
4.října Rakousko (mezinárodní den muzeí)


Informace podá a přihlášky přijímá vedoucí zájezdů MUDr. Novobilská na členských schůzích. Telefonické informace možno rovněž získat od Ing. Karla Dvořáka, tel. 41210837-40 . Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou rovněž uveřejněny ve vývěsce.

Výstava:
Břetislav Štorm - památkář, grafik, architekt, heraldik, spisovatel
Státní zámek Rájec nad Svitavou, 17.7. - 30.9.1997 (Památkový ústav v Brně a MGHS)

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.

Sledujte vývěsku Společnosti na Domě šlechtičen v Brně (Běhounská ul.)
Výbor Společnosti se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS