Plán činnosti na 1. pololetí 1999.

Členské schůze:

Členské schůze spojené s odbornými přednáškami se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedacích místnostech Úřadu městské části Brnostřed, Dominikánská 2 od 18.00 hodin.

Program přednášek:
19.ledna JUDr. Jiří Bílý, PF MU Brno Horenské právo  pramen heraldiky a genealogie
16. února PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Vídeň   Pečeť v kultuře středověku  beseda nad novou knihou
    Výroční členská schůze
16.března Jan Zrzavý Rod českého malíře Jana Zrzavého z Krucemburka
20.dubna PhDr. Karel Maráz, FFMU Brno Hrobka markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše v Brně
18.května PhDr. Karel Richter, Praha 250 let od smrti Františka barona Trencka  beseda spojená s autogramiádou
  RNDr. Tomáš Dacík, Brno Antropologický průzkum ostatků Františka barona Trencka, autogramiáda knihy Pekelník
15.června   Volná beseda, příprava plánu na druhé pololetí 1999


Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu (nebo v knihovně MGHS na Palackého třídě 70).

 

Vycházka:

22. května Černá Hora  památky města a nejbližšího okolí. Prohlídka zámku a hrobky hrabat Friesů. Výkladem doprovází ing. Karel Odehnal.
Sraz v 9 h před zámkem. Doprava osobními vozy.

 

Seminář:

Výbor MGHS zvažujě uskutečnění pokračování seminářů na téma  Heraldika a genealogie na Internetu. Sledujte informace na členských schůzích!

 

Zájezdy:

24. dubna Okolí Milevska: Sepekov (poutní kostel), Milevsko (klášterní bazilika), Zvíkov, Orlík (nové expozice), Čimelice (zámek zvenku).
29.  30. května   Poznáváme severní Čechy: Lobkovice (zámek), Zákupy (zámek), Jablonné (poutní kostel), Lemberk, Frýdlant (zámek), Grabštejn, Hejnice (kostel), Libverda
Zájezd je pořádán ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně.

 

Přihlášky přijímá MUDr. Zdena Novobilská
 
Těšíme se na setkání na našich akcích!
 
PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS