Vítáme Vás

na oficiálních webových stránkách Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně. Rádi bychom na těchto stránkách pomáhali všem genealogům a heraldikům nejen zveřejňováním aktuálních informací o pořádaných odborných přednáškách, setkáních a vycházkách, ale i radami začátečníkům a odbornou inzercí.
Hledáme mezi našimi členy ty, kteří by nám redakčně pomohli, a uvítáme návrhy k obsahu těchto stránek. Rádi sem také umístíme odkazy na webové stránky týkající se bádání našich členů.

      Naše společnost zahájila svou činnost roku 1972 jako pobočka Pražské genealogické a heraldické společnosti. Do roku 1995 pracovala jako zájmový klub (Genealogický a heraldický klub - GHK) Domu kultury Královopolské strojírny Brno a od roku 1996 jako Občanské zájmové sdružení - právnická osoba, jak je uvedeno na stránkách.

      Našimi členy jsou občané nejen z Moravy, ale i z celé republiky a ze zahraničí. Jsou to amatéři i profesionálové z oboru. Několik desítek našich členů se v průběhu minulých desetiletí zúčastňovalo meziklubových koordinačních schůzek zaměřených na genealogii i heraldiku a podílelo se na jejich organizování. Počet členů se pohybuje okolo 200 fyzických a právnických osob.

      Žádáme ty naše členy, kteří mají e-mail a chtěli by na něj dostávat plán práce a další informace, aby nám to sdělili.

Seznam čestných členů Moravské genealogické a heraldické společnosti
Čestný předseda PhDr. Ivan Štarha
Jiří Hanáček + Ing. Zdenko G Alexy (1922 - 2016)
Ing. Josef Hrdý + Prof. František Klein (1905 - 2003)
Ing. Vladimír Svoboda + JUDr. Jan Kober (1911 - 1999)
PhDr. Božena Kyjovská + PhDr. Adolf Bunny Král,CSc. (1923 - 2005)
Vladimír Makovský + Jiří Louda (1920 - 2015)
Doc. PhDr. Bohumír Smutný + RNDr. Ludvík Mucha (1927 - 2012)
+ Ing.Dr.SCS Růžena Pazourová (1925 - 2002)
+ PhDr. Pavel R. Pokorný (1947 - 2014)
+ PhDr. Jindřich Obršlík (1926 - 2017)
+ Vladimír Rolinc (1921 - 2014)
+ PhDr. Mojmír Švábenský (1924 - 2002)
+ Arnošta Vieweghová (1919 - 2016)