MORAVSKÁ  GENEALOGICKÁ  A  HERALDICKÁ  SPOLEČNOST  z. s. slaví v r. 2017 45. rok své činnosti