MORAVSKÁ  GENEALOGICKÁ  A  HERALDICKÁ  SPOLEČNOST  z. s. slaví v r. 2018 46. rok své činnosti